Siya ang Ating Kasapatan

Lenspirasyon, Biblia, Verse, Inpirational Verse

Hebreo 13:5-6 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka’t siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Hebreo 13:5-6 (SND) Ang pamumuhay ninyo ay dapat walang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo sa mga bagay na taglay ninyo sapagkat sinabi ng Diyos: Kailanman ay hindi kita iiwan at kailanman ay hindi kita pababayaan. Ang pagiging kontento o may kasiyahan kung anong mayroon ay isang mahalagang …

Basahin

Handog sa Kasalanan

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

Hebreo 9:28 “Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa’y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya.” Levitico 9:7 “At sinabi ni Moises kay Aaron, Lumapit ka sa dambana, at ihandog mo ang iyong handog dahil sa kasalanan, at ang iyong handog na susunugin, at itubos mo sa iyong sarili at sa bayan: at ihandog mo ang alay ng bayan, at itubos mo sa …

Basahin

May Forever kay Hesus

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man.” -Hebreo 3:8 Usong-uso sa mga kabataan ngayon ang katagang “walang forever.” Linya pala ito sa isang sikat na telenovela at malamang patungkol ito sa pag-ibig. Gayunpaman wala talagang forever pagdating sa tao dahil ang tao ay madaling madaya at nakatalaga sa kabiguan bunga ng kasalanan. Pero sa Biblia ay may forever – ito’y walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sinabi ng sumulat nito na Siya ang kahapon, …

Basahin