Mapanganib na Dako

Psalm 3:5 Lenspirasyon, Biblia, Verse, Inpirational Verse, Church of Christ

Awit 3:3, 5, 8 Nguni’t ikaw, Oh Panginoon ay isang kalasag sa palibot ko: aking kaluwalhatian; at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako’y nahiga, at natulog; ako’y nagising; sapagka’t inaalalayan ako ng Panginoon. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon: sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Habang binabasa mo ang blog na ito alam kong kakabasa mo lang ng mga balita kanina. Balitang puno ng kasamaan. Patayan. Barilan. Karahasan. Digmaan. At marami pang ibang tulad nito. Patunay lamang na ang sanlibutan ay …

Basahin

Bansang Mapalad

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Mapalad ang bansa na ang Dios ay ang Panginoon; ang bayan na kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana.”  – Awit 33:12 Ang Dios ay nangangalaga sa bawat isa anuman ang nakakaapekto sa buhay natin – kabilang na dito kung sino ang mamumuno at pano ito pamahalaan. Iyan ang isa sa dahilan kung bakit iniutos nyang ipanalangin ang ating pamahalaan at ang mga namumuno dito. “Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at …

Basahin

Dios ang Ating Saklolo

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa.” Awit 124:8 Mula Awit 120 hanggang 134 tinatawag ang mga kapitulong ito na Song of Ascent o Awit ng Pag-akyat. Inaawit ito ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa kanilang taunang selebrasyon patungo sa Jerusalem – ang sentro ng kapistahan. Ipinakita sa mga awit kung gaano kahirap at kalayo ang kanilang lalakbayin (Awit 121). Kapag tirik ang araw o kaya’y malamig ang gabi, may maririnig …

Basahin