Higit pa sa Mapagtagumpay

Roma 8:37
Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo’y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig.

Ang talatang ito ay sagot sa malaking katanungan na makikita natin sa talatang 36:
Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo?
Si Pablo, bilang isang magaling na tagapagturo, ay kaniyang ipinaliwanag sa kanyang sulat ang prosesong inilatag ng Dios. Kanyang idinetalye ang pagkakasunod-sunod ng prosesong ito na tayo’y Kanyang: itinalaga (predestined), tinawag (called), inaring-ganap (justified) at niluwalhati (glorified, talatang 29-30).

Gayunpaman sinundan ito ng mas marami pang katanungan (tingnan ang talata 31-35). Tiniyak din ni Pablo ang mga katanungang maaaring maglaro sa isip natin: mahahadlangan ba tayo pag dumating na ang kahirapan o kahapisan? O kaya’y inuusig? Pano pag wala ng damit o pagkain maglilingkod pa ba tayo? O may peligro o panganib na naka-abang? Tutuloy pa ba pag may pagsubok?

Ang sagot ni Pablo ay makikita sa ating talata: “hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo’y higit pa sa mga mapagtagumpay.” Anumang karanasan o pagsubok ang dumating sa ating buhay masasabi nating walang sinuman ang maaaring “maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo.”

Tayo’y itinalaga ng Dios sa pagtatagumpay, dahil tayo’y higit pa sa mapagtagumpay. Kung tayo’y inalalayan Nya sa pasimula ay lulubusin Nya ito hanggang sa katapusan.
Sa pamamagitan ng Kanyang kalakasan ay makakaya nating mapaglabanan ano man ang tahakin natin.

Karagdagan: Basahin ang mga talata mula Roma 8:29-39

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

Roma 8:37
“Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo’y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig.”


PATUNGKOL SA LARAWAN
Bundok ng Pico de Loro, Maragondon, Cavite

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

One Comment:

  1. Pingback: Overcoming Fear at Pico de Loro | Tupang Gala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *