Mapanganib na Dako

Awit 3:3, 5, 8
Nguni’t ikaw, Oh Panginoon ay isang kalasag sa palibot ko: aking kaluwalhatian; at siyang tagapagtaas ng aking ulo.
Ako’y nahiga, at natulog; ako’y nagising; sapagka’t inaalalayan ako ng Panginoon.
Pagliligtas ay ukol sa Panginoon: sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala.

Habang binabasa mo ang blog na ito alam kong kakabasa mo lang ng mga balita kanina. Balitang puno ng kasamaan. Patayan. Barilan. Karahasan. Digmaan. At marami pang ibang tulad nito. Patunay lamang na ang sanlibutan ay puno ng kasamaan. Hindi nakapagtataka sapagkat naghahari dito ang kasalanan.
Gayunpaman, tayong mga anak ng Dios ay walang dapat ikabahala upang matakasan ang mga bagay na ito.

Sinasabi sa Awit 3 kung ano ang ginagawa ng Dios sa atin:

  • Iniingatan Niya tayo (talatang 3-4)
    Hindi nya hahayaang malagay tayo sa panganib dahil Siya ang kalasag na nasa palibot natin. Siya ang ating proteksyon.
  • Inaalalayan Niya tayo (talatang 5-6)
    Ang Dios ay nagbabantay sa atin kahit mula sa paghiga, pagtulog, at paggising sa umaga. Wala tayong dapat katakutan dahil Siya ay umaalalay sa atin.
  • Inililigtas Niya tayo (talatang 7-8)
    Itinulad ni David ang kanyang mga kaaway sa mga mababangis na hayop na ginapi ng Dios para hindi na makapanakit. Panatag tayo kahit nasa gitna ng panganib dahil ang Dios ang ating kaligtasan.

Maaring ang sanlibutan ay lugar na puno ng panganib para mabuhay, pero ito din ay isang magandang lugar upang sanayin ang ating pananampalataya na may Dios na nagbibigay ng proteksyon sa atin.

Awit 3:3-8
Nguni’t ikaw, Oh Panginoon ay isang kalasag sa palibot ko: aking kaluwalhatian; at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako’y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon, at sinasagot niya ako mula sa kaniyang banal na bundok. (Selah) Ako’y nahiga, at natulog; ako’y nagising; sapagka’t inaalalayan ako ng Panginoon. Ako’y hindi matatakot sa sangpung libo ng bayan, na nagsihanda laban sa akin sa buong palibot. Bumangon ka, Oh Panginoon; iligtas mo ako, Oh aking Dios: sapagka’t iyong sinampal ang lahat ng aking mga kaaway; iyong binungal ang mga ngipin ng masasama. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon: sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. (Selah)

Psalm 3:5 Lenspirasyon, Biblia, Verse, Inpirational Verse, Church of Christ


PATUNGKOL SA LARAWAN
Larawan kuha ni Johannes Plenio | Unsplash

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *