May Forever kay Hesus

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man.” -Hebreo 3:8 Usong-uso sa mga kabataan ngayon ang katagang “walang forever.” Linya pala ito sa isang sikat na telenovela at malamang patungkol ito sa pag-ibig. Gayunpaman wala talagang forever pagdating sa tao dahil ang tao ay madaling madaya at nakatalaga sa kabiguan bunga ng kasalanan. Pero sa Biblia ay may forever – ito’y walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sinabi ng sumulat nito na Siya ang kahapon, …

Basahin