Higit pa sa Ating Inaasahan

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anoman ay mula sa ganang aming sarili; kundi ang aming kasapatan ay mula sa Dios;” – 2 Corinto 3:5 Mula pa ng likhain ng Dios ang tao, Kanyang sinigurado na ang lahat ng kakailanganin ng tao ay nakahanda na. Ang mundo, kasama ang lahat ng kailangan ng tao, ay nilikha bago ang tao. Kaya, sa panahong iyon ang tao ay malusog: pisikal, materyal, at higit sa lahat, sa espiritual. …

Basahin