Dios ang Ating Saklolo

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa.” Awit 124:8 Mula Awit 120 hanggang 134 tinatawag ang mga kapitulong ito na Song of Ascent o Awit ng Pag-akyat. Inaawit ito ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa kanilang taunang selebrasyon patungo sa Jerusalem – ang sentro ng kapistahan. Ipinakita sa mga awit kung gaano kahirap at kalayo ang kanilang lalakbayin (Awit 121). Kapag tirik ang araw o kaya’y malamig ang gabi, may maririnig …

Basahin