Hasik!

Mateo 13:3-9
At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik.

Ang talinhaga ng paghahasik ng binhi ay tumutulong na maunawaan natin ang proseso ng pagsasagawa ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-e-evangelismo. Gaya tayo ng manghahasik- inihahasik ang mga mahahalagang binhi saan man tayo dumako. Kahit na tayo ay tapat sa tungkulin, hindi lahat ay agad na makikinig. Maaaring ang ilan ay hindi tumugon; maaaring ang ilan ay manghusga o mang-usig pa sa yo; at ang iba naman ay maaaring maging masyadong abala para makinig ng maayos at magbigay pansin sa ating mga salita.
Ngunit sa mga tao na ang binhi ay magbunga, ang kagalakan ng bagong buhay kay Cristo ay napakadakila – ang binhing ating inihasik sa kanila ay maaaring magbunga ng higit pa sa ating inaasahan. At kung ang ating binhi man ay magbunga o hindi, hindi na iyon ang ating trabaho. Ang bahagi natin ay ang ialok ang binhi; at ang Dios na ang bahala sa iba. (Marcos 4:26-29)

“Ang nahasik sa mabuting lupa ay nagbunga”
Mateo 13:8

Hasik, Matthew 13:8, Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

“Ang nahasik sa mabuting lupa ay nagbunga”
Mateo 13:8
LENSPIRASYON

Karagdagang Babasahin:
Talinhaga ng Manghahasik
Mateo 13:3-9

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *