Huwag Kang Matakot

Huwag kang matakot, sapagkat ako’y sumasaiyo;
huwag kang manglupaypay, sapagka’t ako’y iyong Dios;
Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka,
Aking aalalayan ka ng aking kanang kamay ng katuwiran.
– Isaias 41:10

Huwag matakot? Paano tayo inasahan ng Dios sa isang di-makatotohanang bagay? Ito ay madaling sabihin para sa Kanya dahil Siya ay Dios. Siya ay nasa langit. Hindi Niya siguro alam kung anung pinagdaraanan natin dito sa lupa. Tayo ay nahaharap sa mga karahasan at mga kalamidad, kasama pa ang pang araw araw na mga problema. Sino ang nasa tamang pag-iisip ang hindi matatakot? Sino ang hindi magkaroon ng mga kabalisahan? Ngunit ang mga anak ng Dios ay hindi dapat matakot.

Ang Panginoon ay hindi kailanman nangako ng isang bagay na hindi Niya kayang tuparin. Iniutos Niya sa atin na huwag tayong matakot ni manglupaypay dahil sa dalawang kadahilanan:

1. Siya ay kasama natin.

2. Siya ang ating Dios.

Dahil ang Panginoon ay sumasatin, hindi natin kailangan matakot. Ang Kanyang presensya ay gumagarantiya ng kalakasan para matiis natin ang bawat pagsubok, para makaya natin ang lahat ng paghihrap at pag-uusig. Dahil kasama natin ang Dios, nakatitiyak tayo na lagi tayong makakasumpong ng tulong. Ang Dios na walang limitasyon ay palaging naroroon para tumulong kung tayo man ay umabot na sa ating mga limitasyon.

At pang huli, inaalalayan tayo ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang dakilang kapangyarihan. Kapag ang ating sariling lakas ay humina at naubos, kapag tayo ay nahulog at walang lakas para bumangon pang muli, ang mapagmahal na Dios ay inaabot tayo ng Kaniyang makapangyarihang kamay para tayo ay muling itaas. Hangga’t nalalaman nating kasama tayo ng Dios, ay maipagmamalaki nating “Hindi ako natatakot; ang aking Dios ay palagi kong kasama! Hindi ako nababalisa sa anomang bagay; ang Panginoon ang aking Dios!

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

Isaias 41:10
Huwag kang matakot, sapagkat ako’y sumasaiyo;
huwag kang manglupaypay, sapagka’t ako’y iyong Dios;
Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka,
Aking aalalayan ka ng aking kanang kamay ng katuwiran.


PATUNGKOL SA LARAWAN
Paglubog ng araw sa kalakhang Maynila. Kuha mula sa isang gusali sa Ortigas.

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *