May Forever kay Hesus

“Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man.”
-Hebreo 3:8

Usong-uso sa mga kabataan ngayon ang katagang “walang forever.” Linya pala ito sa isang sikat na telenovela at malamang patungkol ito sa pag-ibig. Gayunpaman wala talagang forever pagdating sa tao dahil ang tao ay madaling madaya at nakatalaga sa kabiguan bunga ng kasalanan.

Pero sa Biblia ay may forever – ito’y walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sinabi ng sumulat nito na Siya ang kahapon, ngayon, bukas at magpakailanman. Dito makikita kung gaano kakapangyarihan ang Panginoon – hindi Siya natatali ng panahon. Katunayan bago pa lalangin ang sanlibutan ay nag-e-exist na Siya. Siya’y walang pasimula.

Bukod dito sinabi pa na wala din Siyang wakas. Ang ginamit na salita ay magpakailanman – walang katiyakan ng katapusan o walang katapusan. Ganyan kadakila si Jesus, Siya ang Dios sa lahat ng panahon. 

At dahil Siya ang Dios taglay din Niya ang mga katangian ng pagka-Dios na kanyang ipinakita sa atin sa bawat panahon. Kung Siya’y tapat sa yo, mananatili Siyang tapat sa yo. Kung naging mahabagin Siya patuloy Niyang ipaparanas sa yo ito. At kung ika’y inibig Niya iibigin ka Niya hanggang sa walang hanggan. Patuloy Nyang ipinapakita ang mga ito hindi lang kahapon o ngayon, maging bukas at kailanman. May forever sa Panginoong Jesus!

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


PATUNGKOL SA LARAWAN
Calle Crisologo, Vigan, Ilocos Sur
Karagdagang Impormasyon

 

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

One Comment:

  1. Nakaka-relate hehe… Praise God for this inspiring devotional. more power po!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *