Sa Kalayaan ay Pinalaya

“Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.”
– Galacia 5:1

Tayo ay nabubuhay sa isang bansang malaya – may kalayaan sa pananalita, magpraktis ng iyong paniniwala o relihiyon, bumoto o di-bomoto, mamili ng kasarian, o bumili ng mga damit o pagkain at marami pang iba. Kung bakit natin nagagawa ito ay dahil sa kalayaang tinamo natin mula sa mga dayuhang umalipin sa atin.

Sa Biblia, sumulat si Apostol Pablo sa isang grupo ng mga Judio at Gentil – ang Iglesia sa Galacia, patungkol kalayaang kanilang tinamo. Sa mga sulat na ito sinabi ni Apostol Pablo na ang kamatayan ni Cristo ay nag-aalis ng takot, nagpapatawad at nagpapalaya.

Kung dati’ binihag tayo ng pagkakasala, ginapos ng takot, natanikalaan ng bisyo’t kalayawan at mga pag-uugaling masama ngunit dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay nakalaya tayo. Kaya naman yamang tayo’y malaya na pinayuhan tayong maging matibay at wag ng magpa-alipin pa.

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


Patungkol sa Larawan:
Bridge of Freedom, Imjingak DMZ, Paju, South Korea

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

2 Comments:

  1. im blessed as well as educated with the info… God bless for this blog!

  2. sana po merong may high resolution para pang wallpaper. God bless po

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *