Tayo’y Kanyang Gawa

Efeso 2:10:
“Sapagka’t tayo’y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran.”

Narito ang isang talata na makakapagpaningas ng ating paglilingkod sa Dios anuman ang ating ginagawa. Dito kasi ay maliwanag na binanggit na tayo ay isang gawa – isang likha ng Dios. Hindi lang basta ito simpleng gawa kundi isang kamanghamanghang gawa. Katunayan sa English ang ginamit na salita ay “masterpiece” at sa Espanyol ay “obra maestra.” Ginamit ni Apostol Pablo ang Griegong salitang “poiema,” bilang pagpapakita na tayo ang kanyang obra. Katunayan dito natin nakuha ang salitang englis na “poem” o tula. Maingat sa Pablo sa pagpili sa salitang ito, sapagkat dalawang beses nya lang ito ginamit (ang isa ay sa Roma 1:20, patungkol sa kadakilaan ng paglikha ng Dios sa buong sanlibutan).

gisip ka ng magagaling na manunulat ng tula – Shakespeare, Edgar Allan Poe, Homer, Balagtas at iba pa. Ang mga ito, kahit gaano kadakila, nananatiling ang kanilang mga gawa ay hanggang sa kanilang imahinasyon lamang. Ngunit ang Dios nang tayo ay Kaniyang ginawa ay hindi lamang hanggang imahinasyon kundi nagkaroon ng buhay. Ang Kanyang gawa ay buhay at umiiral. Ang gustong iparating sa atin ni Apostol Pablo ay ito: tayo ay isang dakilang gawa ng Dios. At hindi basta isang dakilang gawa, ginawa tayo upang gawin ang kanyang kalooban. Ginawa Niya tayo upang gawin ang mabubuting gawa na matagal Niya ng inihanda upang lakaran natin.

Pagmumuni-muni:
Kung ikaw ay isang tula, anong linya maisasalarawan ang iyong buhay?

Karadagan:
Basahin ang talata sa ibang salin:
“For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.” (KJV)

“For we are God’s masterpiece, created in the Messiah Jesus to perform good actions that God prepared long ago to be our way of life.” (ISV/NLT)

“For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.” (NIV)

“Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.” (Spanish NTV)

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

Efeso 2:10 “Sapagka’t tayo’y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran.”


Patungkol sa Larawan:
Paglubog ng araw sa dalampasigan ng San Juan, La Union. Dinadayo ng mga turista lalo na ng mga mahihilig sa surf dahil sa lakas ng alon dito.

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *