Salitang May Biyaya

Colosas 4:29
“Ang inyong pananalita nawa’y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa’t isa.”

Ang mga salita ni Pablo ay nagpapaalala sa atin na dapat sa tuwing tayo ay magsasalita ay pawang mga mabubuting salita ang ating mga sinasabi. Mga salitang may biyaya. Mga salitang nakakapagpalakas at nagbibigay halimbawa. Ang ating mga salita ay dapat sa ikatitibay ng makakapakinig (Efeso 4:29).

Ang Panginoong Jesus at si Pablo ay mga halimbawa sa atin sa kanilang pagsasalita ng mga salitang nakakapagpalakas. Na kahit ang barkong sinasakyan ni Pablo ay malapit ng lumubog, nagsalita pa rin si Pablo ng mga salitang nagpalakas ng loob ng kanyang mga kasama (Gawa 27:22). Nang ang mga alagad ni Jesus ay lumulubog, pinalakas Niya ang kanilang loob (Mateo 14:27). Nang si Pablo ay pinag-uusig, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at pinalakas ang kanyang pananampalataya (Gawa 23:11).

Maraming tao ang lugmok sa mga dala nilang mabibigat na emosyon at karamihan sa kanila ay masyado nang pagod sa mga problema ng buhay. Sabik na sabik sila na makarining ng mga salitang makakapaglakas ng kanilang loob (1 Thess 5:11). Kadalasan ay isinasantabi natin ang ganitong bagay, ngunit nais ng Panginoon na mabigyan tayo ng mga salitang makakapagpatibay kung handa tayong magpagamit (Isaias 50:4).

Sa Kawikaan, ang aklat ng karunungan, marami ang nakasulat patungkol sa kahalagahan ng mga salitang nakakapagpalakas (Kawikaan 16:24; 25:11). Ang mabubuting salita ay hindi lamang magandang pakinggan kundi, nagagawa pa nitong dalin tayo sa matatayog na dako (Kawikaan 22:11). Gustuhin man nating maging tagapagpatibay ng dahil sa sinabi ng Panginoong Jesus, o dahil sinabi ni Pablo, o dahil lang sa tayo ay tinawag upang itaas ang mga nalulugmok, magbigay halimbawa sa mga banal, at pangaralan ang mga naliligaw – anomang dahilan natin para magdala ng mga salitang may biyaya, ngayon na ang panahon para magsimula (Santiago 4:17).

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


PATUNGKOL SA LARAWAN:
Lusuac Springs, Lagayan, Abra

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *