Ang Panginoon ay Aking Pastor

“Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan.”
Awit 23:1

Ang Awit 23 ang isa sa mga popular na talata sa Biblia. Karamihan sa atin ay nakabisado na yan noong bata pa lalo na kapag panahon ng Sunday School. Maging hanggang ngayon, sa pagtanda o nawalan ng mahal sa buhay inaaliw tayo ng talatang ito. Marahil kaya natin nagustuhan ang taltang ito ay dahil sa pagiging personal nito sa atin.Tatlong libong taon na ang nakakaraan nang sinulat ni David ito habang siya’y nagpapastol ng tupa pero hanggang ngayon ay angkop pa rin sa atin ang katagang “ Ang Panginoon ay aking pastor.”

Sa ngayon, dahil sa modernong pamumuhay, mahirap ng makakita ng nagpapastol ng tupa. Lalo na dito sa Pilipinas na hindi angkop ang klima para mag-alaga nito. Kaya naman ng magkaroon ng pagkakataon na makakita ng isang nag-aalaga ng isang kawan ng tupa kanyang ibinahagi ang kanyang karanasan. Habang ikinikwento nya ang patungkol sa pangangalaga nito, naalala natin si David ng kanyang sinulat ito.

“Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan.”
Tandaan natin na si David ay naging pastor din bago siya maging hari. Inaawit niya ito sa pagkilala na isa siya sa mga tupa at kanyang kinikilala ang Dios bilang kanyang pastor. Nakadepende ang buhay ng isang tupa sa nangangalaga sa kanya. At ang Dios ay mabuting pastor – hindi nya lang tayo binili, pinili at tinatawag sa pangalan, naroon din ang kagalakan na tayo ay kanyang alagaan.
Sinabi pa ni David kung paano ang Dios mangalaga: “hindi ako mangangailangan.” Wala na tayong ibang hahanapin kapag nasa pangangalaga Niya. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo na “ang Dios ang magpupuno ng lahat ng bagay” (Filipos 4:19). Siya ang ating Jehovah Jireh – naglalaan ng ang ating mga pangangailangan.

Para sa devotional patungkol sa verse 2, i-click ang link na ito: Awit 23:2

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)


PATUNGKOL SA LARAWAN
Kawan ng Tupa sa San Jose, Tarlac

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

2 Comments:

  1. Pingback: Kaniyang Pinahihiga Ako sa Sariwang Pastulan | Lenspirasyon

  2. nakaka-blessed po nilalaman. Praise God!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *