About

Kayo po ay nasa Lenspirasyon, isang blogsite patungkol sa pagsasanib ng photography at mga talata mula sa Biblia. Ang Lenspirasyon ay hango sa mga salitang “lente” + “inspirasyon”. Salamat po sa pagbisita at pagpalain kayo ng Panginoon.

You are in Lenspirasyon, a blogsite about fusion of photography and verses from the Bible. Lenspirasyon comes from the words “lente” (lens) + “inspirasyon” (inspiration). Thank you for your visit and may the Lord bless you.


fbimage2

Patungkol sa Blogger
Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

The blogger of this site is currently a student in the ministry of the Word of God and graphic arts. Along with his passion to landscape photography, he came up with the idea to inspire people by fusing his shots with verses from the Bible. He believes that the Word of God can also be read on His creations.


Copyright
Maliban kung may ibang nabanggit, ang lahat ng kuha at posts sa site na ito ay pag-aari ng blogger at sumasailalim sa Creative Commons Attribution License. May kalayaan kang gamitin, ipost sa iba, manipulahan o iba pang gamit ng mga nilalaman kahit walang permiso ngunit kailangan mo itong i-credit.

© All rights reserved. All posts, unless otherwise specified, are under Creative Commons Attribution License. You can use, adapt or modify the materials posted here as long as you take me credit.

Facebook Comments

One Comment:

  1. your site is very inspiring… the message is motivating and the pics are awesome. keep up it up sir! God bless!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *