Manatili sa Pagkatawag

“Bayaang ang bawa’t isa’y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa kaniya.”
– 1 Corinto 7:20 (basahin mula 17-23)

Kung minsan nakakapagisip tayo na sana’y naging ibang tao na lang tayo o kaya’y nasa ibang lugar. Nakakaramdamam tayo ng inggit sa iba na sana naging gaya nila tayo – talentado, magaling, mahusay o anomang bagay na mayroon sila. Gayunpaman, ang Dios ay maaari tayong kasangkapanin, sino man tayo o ano man ang mayrooon sa atin. Gaya ng pahayag ni Apostol Pablo, tanggapin lang natin kung ano ang ibinigay ng Dios sa atin:

• Tanggapin mo ang iyong pagkatawag (1 Corinto 7:17, 22, 24)
Inilagay ka ng Dios na may kakaibang talento at kakayanan na may kaloob ng Espiritu para sa ikaluluwalhati Nya. Sa halip na magnasa ng ibang pagkatawag, tanggapin mo kung san ka inilagay ng Dios.
• Tanggapin mo kung sino ka (1 Corinto 7:18-19)
Sabi ni Pablo, hindi sa tuli o sa di tuli, kundi kung paano mo tinutupad ang kanyang mga utos. Wag mo ng piliting maging gaya ng iba, kundi gawin mo ang Kanyang kalooban sa kung sino ka.
• Tanggapin mo kung ano ang iyong kalagayan (21-23)

Kung inilagay ka ng Dios sa mas mataas na kalagayan, paglingkuran mo ang Panginoon. Kung hindi man, lalo kang magtapat sa Kanya. Ano man ang kalagayan mo, ganapin mo ang pagkatawag sa yo. Maaaring kung minsan hindi nagiging maganda ang resulta, huwag ka pa ring susuko. Dahil ang Dios ang naglagay sa ‘yo dyan.
Hinahanap ng Dios ang paglilingkod kung saan ka tinawag. Palaguin mo kung ano ang ibinigay ng Dios sa ‘yo. Magbunga ka kung san ka itinanim.

Bible, Lenspirasyon, Inspirational Quotes, Church of Christ, Verse, PMCC (4th Watch)

 


PATUNGKOL SA LARAWAN
Crocodile Island, Sta Ana, Cagayan

Lenspirasyon

Ang blogger ng site na ito ay kasalukuyang mag-aaral sa ministeryo ng Salita ng Dios at graphic arts. Kasama ng hilig sa landscape photography, nagkaroon siya ng ideya upang maghatid inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng pagsanib ng mga larawan at talata sa Biblia.

Facebook Comments

5 Comments:

  1. Amen! Praise God

  2. Amen. Thank you Lord for being worthy!

  3. To God be all the Glory!

  4. napaka ganda ng lugar. bagay na bagay ang bible verse .. nakaka bless!

  5. sa Dios ang kapurihan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *